Jaget är människans mest framträdande sinnessjukdom

I Hanna Hallgrens fascinerande hybridtext får läsarna ta del av hennes unika och visionära projekt ”Det transversala språket”.

I fyra kapitel, alla med sin specifika form och med rubriker som Narcissistisk historia och Depressiv europé, flödar Hallgrens tankar och kläs i precis språkdräkt.

Hanna Hallgren undersöker genom projektet ”Det transversala språket” gränser och överskridanden mellan vetenskapens, poesins och litteraturkritikens stilistiker. Hennes frågeställningar kretsar kring stilens betydelser för tänkande och kunskapsproduktion. Vad innebär det t ex för de humanistiska vetenskaperna att (skriv)stilen paketeras i färdiga genrer – som PM, rapporter, uppsatser, avhandlingar? Vilka gränser skapar detta för tänkandet?

Nøkkelord: Poesi Samtidspoesi Audiatur

Andre kunder kjøpte også: