Paulus: Grundlæggelsen af universalismen

Hvem var Paulus, og hvad er hans relevans i dag? Den franske filosof Alain Badiou cementerer Paulus som en central og vedkommende figur, ikke kun for kristne og ikke kun i bibelsk tid, men for enhver i ”moderne politisk refleksion”.

Paulus er relevant i dag netop på grund af hans budskab om universalisme, som Badiou fremhæver som det, der kan skabe fælles grund i vor tids polariserede debat. Paulus siger: ”Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle lige præcis på de andres el” (Filipperbrevet 2,4), og med det som udgangspunkt muliggør han eksistensen af både særidentitet og universalisme, i én og samme verden. Vi eksisterer i fællesskab, på grund af, og ikke på trods af, vores forskelle. Det er Kristusbegivenhedens radikale budskab ifølge ateisten Badious Paulus – og det henvender sig til os alle, med et universelt og aktivistisk budskab.

Bogen er forsynet med en kyndigt efterskrift af Troels Engberg-Pedersen, professor i teologi og forfatter til bogen ‘Paulus og identitet’.