Game of Life II: Knust i offentlig rom

«... Da Franz Wests skulptur Rrose (DRAMA) ble angrepet utenfor Telenors kontorlokaler på Kjøita i Kristiansand i 2010, etterlot vandalene seg en notis der de redegjorde for sine beveggrunner. Etter alt å dømme ble aksjonen utført som et slags drive by-attentat, der et lag med brunmaling ble påført den rosafargede skulpturen (malingsrullen ble siden funnet på åstedet). Notisen som var klistret på skulpturen var forfattet med innslag av ’brei’ dialekt, ironisk bruk av enderim og et forbryter-etos som leder tanken til Spøkelseskladdens skurkestreker i Andeby: ’Denne dritten har plagd oss i mangen år. Så er meget velfortjent farge den får! Hilsen Bæsjebandittene. PS! Dere kan ikke stoppe oss.’»

Game of Life II: Knust i offentlig rom er en samling essays om kontroverser knyttet til kunst i offentlig rom, med hovedvekt på billedstrider og vandalisme i Kristiansand i perioden 1981—2014. Publikasjonen er formgitt av Eller med a og inneholder foruten redaktørenes introduksjonsessay også tekstbidrag fra Arve Kleiva, Gabriel Johann Kvendseth, Christoforos Lazaridis, Gunvald Opstad, Anette Therese Pettersen og Anders Smebye.

Kuratorparet gir en særdeles velskrevet innføring i temaet, og viser hvor de lokale stridighetene tangerer kunsthistoriske problemfelt. [...] Det er komisk, men også litt foruroligende å få innblikk i hva som vekker ubehag, frykt og berettiget harme hos den jevne sørlandsborger. – Simen Joachim Helsvig, kunstkritikk.no, 6.11.14.

Andre kunder kjøpte også: