AIOLOS 2–3/2012: Schlegels Lucinde

Tidskrift för litteratur, teori och estetik. Aiolos vill vara ett forum för djuplodande essäistik, där ordkonst och bildkonst vävs samman med den kontinentala teoritraditionen. Aiolos erbjuder ett rum för dem som vill ha nya perspektiv på litteraturen, konsten och teorin. Vi rör oss fritt i tid och rum, från Rousseau och romantiken fram till den samtida litteraturen och konsten. Redaktörer: Jan Arnald, Carin Franzén, Ingemar Haag och Jan Holmgaard. Utgivare: Kulturföreningen Aiolos.

INNEHÅLL: Inledning • Roland Lysell: Lucinde-Textbegäret, övergången och blicken • Friedrich Schleiermacher: Förtroliga brev om Friedrich Schlegels Lucinde • Mattias Pirholt: Lucindes uppenbarelse- Om Schleiermachers Vertratue Briefe über Friedrich Schlegels Lucinde • Jan Holmgaard: ” Kanske till och med något mindre än ingenting” - Kierkegaard läser Schlegel • Ingemar Haag: Sanningens ögonblick- John Constabels molnstudier • Marie Winderudh: Monotypi • Philippe Lacoue-Labarthe: Den opresentabla • Lukas Göthman: Journal • Kristina Fjelkestam: Konstnärsromanens politiska potential • Vladimir Cepciansky: Kärlekens löjen • Katarina Båth: Allvarsalek- Om Schegels ironi och Lucindes androgynitet • Friedrich Schlegel: Lucinde