Bøker fra Leopard Förlag

Kun lagervarer
Varat och varan
Den här boken handlar om prostitution och surrogatmödraskap. Om hur det gick till när prostitution plötsligt började kallas sexarbete. Om... Les mer
Amerikas födelse
Vilka tankar födde upptäckten av Nya världen? När Columbus landsteg i Amerika möttes två för varandra helt okända civilisationer. I... Les mer
197,-
Skulden : Eurokrisen sedd från Aten
I Europa härjar den ekonomiska krisen och i centrum står Grekland. Fattigdomen och arbetslösheten har ökat dramatiskt och ungdomarna lämnar... Les mer
Mana, nr. 3: Skolan
  Barn till akademiker blir i mycket större utsträckning än barn till arbetare själva akademiker. Redan från unga år delar skolan in... > Les mer
Jordens fördömda
Frantz Fanon skrev sitt klassiska verk Jordens fördömda mitt under brinnande krig i Algeriet (1954-1962). Det är en rasande uppgörelse med... Les mer