Håndbok for lydarbeid i visningsrom

Formidling av lydkunst og lydbaserte kunstverk er ikke et veletablert fagområde, og basert på Lydgalleriets utstillingsvirksomhet over tolv år har Jørgen Larsson gått gjennom og dokumentert sine erfaringer som kurator og initiativtaker i et felt og en institusjon som ble til mens man jobbet. Lydgalleriet er så utrolig glad for å kunne lansere boka, som selges til spesialpris denne kvelden. Vi har tro på at boka vil gi kunstfeltet et bedre grunnlag for å ivareta det flyktige elementet lyd og legge til rette for at lydverk kan møte publikum med hele sitt potensiale intakt.