Lyrikvännen 4/2005

Lyrikvännen är Nordens största tidskrift för poesi. Sedan 1954 har FiB:s Lyrikklubb med tidskriften Lyrikvännen varit skandinaviens viktigaste mötesplats för poesiälskare.

UR INNEHÅLLET: Anne-Marie Abiach: Minnets figurationer • Ewa Lipska: Dikter • Juliana Spahr: Ur: Poem Written from November 30, 2002 to March 27, 2003 • Fredrik Nyberg: Kroppar • Åsa Wikström: torsorygg • Einar Askestad: fem dikter • Linda Örtenblad: utan titel • Johan Jönsson: Efter arbetsschema inom handikappomsorgen • Mare Kandre: Ur: Bebådelsen • Jasin Abdulssmed: Berättelsen om en möjlig berättelse • Simon Armitage: tre dikter • Lars Skinnebach: Ur: Imorgon finns system igen • Mam Sonando: två dikter • Esther Jansma: Att ha • Maria Küchen: dikt • Pia Juul: Ur: Fra min dagbok • Jakob Brønnum: Ögonblick under årets lopp.

Nøkkelord: Tidsskrifter Poesi