De besatta

267,-

Ett gotiskt spökslott, societetsskandaler, förbannelser, spiritism, parapsykologi, nattlivet i mellankrigstidens Warszawa, mord och andra brott är några av de element som kokas ihop när Witold Gombrowicz på ett medvetet sätt försöker skriva en populär sederoman »för köksor«. Verket skrevs under pseudonym och trycktes som följetong i dagspressen strax före krigsutbrottet 1939. Efter kriget var verket bortglömt och lite av en oönskad oäkting i det samlade författarskapet. Det publicerades först 1973 – fyra år efter författarens död – efter en detektivartad rekonstruktion. Idag ter sig romanen ovanligt modern i sin intelligenta fascination för det »låga« och populära. Den bjuder på en hejdlös, men samtidigt allvarlig lek med den gotiska skräckromantikens alla element.

Witold Gombrowicz (1904–1969) föddes i Polen men tillbringade en stor del av sitt liv i exil – i hemlandet var han länge svartlistad. På 1960-talet kom hans stora internationella genombrott som författare och dramatiker.

”Den är vild och förryckt till innehållet snarare än till formen. Knappast skriven bara med cyniska fingertoppar utan med mörkrädda om än behärskade nerver.”

Maja Lundgren, Aftonbladet
 

Nøkkelord: Prosa Roman Oversatt prosa

Andre kunder kjøpte også: