Fartyget Night

227,-

För Marguerite Duras blev filmen under 1970-talet ett sätt att driva skrivandet mot alltmer radikala gränser. Om sin första färgfilm, La Femme du gange (1975), skriver hon: "För att förstöra det skrivna, det som alltså inte upphör, måste jag göra en film av boken: filmen är i själva verket ett slags slutpunkt." Snarare än en slutpunkt för Duras skrivande blev detta filmarbete en passage som gav det nya riktningar, ett mörkrum som förändrade det i grunden.

I Fartyget Night återfinner vi de poetiska textversionerna av en serie kortfilmer från slutet av 1970-talet, i själva verket några av Duras mest intressanta, som alla uppfinner nya relationer mellan bild och ljud, seende och läsning.

Marguerite Duras (1914–1996) föddes i Indokina, nuvarande Vietnam, av franska föräldrar, och uppväxttiden har starkt präglat hennes författarskap. För romanen Älskaren, hennes publika genombrott, tilldelades hon det prestigefyllda Goncourtpriset.

"Boken måste helt enkelt läsas långsamt, eller åtminstone sparsmakat. För den inledande Fartyget Night tar musten ur mig, så intensiv - så bra och fascinerande - är den." – Jenny Högström, Helsingborgs Dagblad

Nøkkelord: Prosa Oversatt prosa