Suspended

När livet föll samman var fotografen Severus Tenenbaum tvungen att bygga upp sig själv igen. I ett hus i Jämtland – som hon vissa dagar knappt vågade lämna – började hon fota sig själv, och gradvis även människorna omkring henne. Suspended är den självbiografiska delen.

I parböckerna Suspended och Emotions samlar hon nu de känslomässigt trevande men formmässigt självklara självporträtten och familjebilderna. Suspended porträtterar ett självförverkligande där fotografen vågar visa alla sina sidor och leka med olika roller. Genom självporträtten tar hon makten över rätten att definiera bilden av sig själv, sin sexualitet och sin kvinnlighet.

SEVERUS TENENBAUM, född 1984 i Östersund, bor idag i Stockholm och är verksam som fotograf. Hon har bland andra fotograferat Amanda Jenssen, Magnus Uggla och Markus Krunegård.