Mnemosyne Nomenclatur

Monia Aasprong har gjennom sitt forfatterskap etablert en nyskapende poetiske praksis. Hennes siste utgivelse tar for seg navn og deres betydning og sammenheng i ofentligheten. Nomenklatur er navneliste; de navn eller fagord som forekommer innen en bestemt vitenskap, kunstart, fag el. yrke; terminologi.

Kompromissløst, dristig og tankevekkende fra en poet som går egne veier.