Skogen i hjartet: Dikt for born

Helge Torvund kåra Solfinger, den forrige samlinga for born av Hanne Bramness, til ei av dei tre beste bøkene i 2012 og skreiv blant anna:
 
– Vakkert og stillferdig legg denne boka fram verda i form av enkle dikt som fangar inn hoppbakken i ei lysstråle og syng sneglehus-blues.
 
Illustrasjonane av Laurie Clark strekar opp presisjonens perfekte poesi og er med på å løfte boka sin venleiksfaktor høgt, høgt.