Bøker fra Norske Billedkunstnere

Kun lagervarer
Billedkunst 2-3/2019
Tema for Billedkunst 2–3 er: Måle. Hvordan måles noe i kunsten? Er det som som skiller kunstnerisk måling fra andre verdiparametre? Én... > Les mer
Billedkunst 1/2019
Årets første utgave av Billedkunst handler om å fjerne og lanseres på Black Box teater tirsdag 26. februar. Kunstneren Liv Bugge (f. 1974) er... > Les mer
Billedkunst 6/2015
Billedkunst er et fagblad som utgis av Norske Billedkunstnere. Det er medlem av Den Norske Fagpresses Forening og Norsk Tidsskriftforening, og... > Les mer
Billedkunst 4/2015
Billedkunst er et fagblad som utgis av Norske Billedkunstnere. Det er medlem av Den Norske Fagpresses Forening og Norsk Tidsskriftforening, og... > Les mer
Billedkunst 4/2014
Billedkunst er et fagblad som utgis av Norske Billedkunstnere. Innhold: KORO, Esaay:(U)synlighet, Intervju: Gerd Tinglum, NBK, Debatt,... > Les mer
Billedkunst 3/2014
Billedkunst er et fagblad som utgis av Norske Billedkunstnere.   Innhold: Kongolandsbyen, Intervju: Thomas Hirschhorn, Sydney-biennalen,... > Les mer
Billedkunst 2/2013
I dette nummeret av Billedkunst presenterer vi en rekke samtaler og intervjuer med ulike kunstnerdrevne virksomheter. Den kunstnerdrevne floraen... > Les mer
Billedkunst 3/2013
Fortellinger fra Lobbyen Oslo Oslo - en kunstby uten kunstpolitikk Bergen Bergen i... > Les mer
Billedkunst 7/2012
Billedkunst er et fagblad som utgis av Norske Billedkunstnere. Fra innholdet: - Minnesmerker - Victor Lind - Sykepenger -... > Les mer
Billedkunst 2/2011
BILLEDKUNST er et fagblad som utgis av Norske Billedkunstnere. Det er medlem av Den Norske Fagpresses Forening, og arbeider under redaktørplakaten.... > Les mer
Billedkunst 3/2010
Er et blad for profesjonelle billedkunstnere og andre som ønsker å orientere seg i norsk og utenlandsk kunstliv. Reportasjer fra kunst utstillinger... > Les mer