Hittills samlad poesi 1983-2009

De tre gröna volymerna i en grön hylsa är inte bara en dokumentation av ett av den svenska samtidens viktigaste, mest fascinerande och mest mångsidiga poetiska författarskap, utan också en lägesrapport från och en läsning av ett verk i full verksamhet. Gassilewskis texter har alltsedan 1980-talet utforskat olika estetiska operationer och kulturella material på ett sällsynt öppet och orent sätt, utan att förlora i formell konsekvens och sinnlig skärpa. Det är en i bästa mening generös poesi, som samtidigt bjuder in läsaren till ett aldrig avslutat arbete med orden och tingen.

Hittills samlad poesi 1983–2009 är dessutom en omformaterande intervention i denna mer än tre decennier långa aktivitet. Dels genom att utgåvan omfattar tidigare aldrig tryckt material, som det konceptuellt anlagda manuset karinkarin från 1983 samt den långa serien av ”översättningar” av dikten ”Landskapsinteriör” (ur Portarnas bilder, 1999), tidigare publicerad på sajten nypoesi 2007. Dels genom Martin Högströms genomreflekterade formgivning av böckerna och genom de två efterorden av Högström och Jonas (J) Magnusson, vars läsningar och receptionshistoria konstruerar en estetisk resonanslåda åt den gassilewskiska poesin.