Konsumentköplagen: juris lyrik

Om Ida Börjel under fyra års tid poetiskt har brottats med, förhandlat med och på ett oöverskådligt antal formellt differentierade sätt arbetat om konsumentköpslagen, är det dock inte bara genom läsningar av en specialist som Ivar Strahl, utan också genom ständiga omläsningar av ekonomer, kritiker, filosofer och författare som Friedrich Engels, Hannah Arendt, Giorgio Agamben, Ludwig Wittgenstein, Beckett, Koltès? Man kunde citera Hume: "För att en regel ska vara rättsregel måste den ha med verkligheten att göra. Enbart ur förnuftet kan vi därför inte hämta några rättsregler. Det finns inga rättsliga axiom." Eller Arendts ord om auktoritet, eftersom Ida Börjels Konsumentköplagen: juris lyrik verkligen är någonting så ovanligt i dagens svenska litteratur som en bok om auktoritet: "Eftersom auktoriteten alltid kräver lydnad uppfattas den ofta felaktigt som en form av makt eller våld. Men auktoriteten utesluter tvång genom yttre medel; när våld används har auktoriteten sviktat."

Makt, auktoritet, uttalsmandat? I Konsumentköplagen: juris lyrik kunde man hävda att hur och var någonting sägs är större än vad som sägs; ordet är inte fritt, utan har att verka i det redan skrivna eller sagda. Om frågetecknet verkade i Sond (Börjels debutbok), om åsiktsmaskineriets utropstecken verkade i Skåneradio (Börjels andra bok), så verkar punkten i Konsumentköplagen: juris lyrik. Normativt eller deskriptivt? Snarare performativt: "Lagen iscensätts varje gång den aktiveras." Å ena sidan frågor om maktmanipulation (straff, censur, härskartekniker), om pondus och status (exemplifierade genom användningen av paragraftecken, citat från främmande språk och källor, tal i "absoluta" termer, etc.), om uttalanden som inte skall kunna ifrågasättas, förvaltande av makt och auktoritet. Å andra sidan jagets nödvändiga misslyckande att förkroppsliga lagen; en lagtext har inget jag, lagen är ingen person, annat än i religiösa eller Lyriska texter (poeten som Gud...), och en sådan text är inte Ida Börjels Konsumentköplagen: juris lyrik, som istället öppnar för sårbarhet, frågor och förhandlingar. Med Beckett: "fail again, fail better".

 

Nøkkelord: Poesi Samtidspoesi Audiatur

Andre kunder kjøpte også: