OEI # 51

OEI är en kulturtidskrift som rör sig fritt mellan områden som poesi, poetik och patagrafisk teori. Tidskriften har med utkikspunkt någonstans mellan Stockholm och Göteborg (låt oss säga Rattugglan i Mariestad) breda nationella och internationella kontaktnät och bevakar grundligt poetiska yttringar och motståndshandlingar i Sverige och övriga delar av världen.

Detta nummer av OEI är en antologi/dossier/montage ägnat åt den amerikanska poeten, essäisten och översättaren Mary Ellen Solt. Solt gav 1968 ut den banbrytande och historiskt betydande antologin Concrete Poetry: A World View, där hon samlade in, översatte, presenterade och kontextualiserade den globala rörelse med konkret poesi som uppstått under 1950- och 60-talen: den första internationella litteraturrörelsen i världen, där även den svenska konkreta poesin – med Öyvind Fahlström, Åke Hodell, Bengt Emil Johnson – var en viktig del. Trots att Solt spelade en helt avgörande roll för den konkreta poesins historieskrivning och själv var verksam som visuell/konkret poet, har hennes arbete hamnat i skymundan. OEI #51 är den första presentationen av hennes mångsidiga arbete internationellt. Här figurerar inte bara tidigare opublicerade essäer om William Carlos Williams, konkret/visuell poesi och semiotisk teori, utan också ett rikt text- och bildmaterial ur Solts poetiska arkiv, som Antonio Sergio Bessa, som första forskare, fått tillgång till. Numret rymmer även en reviderad version av hennes stora antologi, samt omtryck av de flesta av hennes poetiska verk. Numret är dessutom försett med nyskrivna introduktioner av Antonio Sergio Bessa, Kenneth Goldsmith och Marjorie Perloff.

Andre kunder kjøpte også: