Katti Anker Møller

399,-

Pionér i kampen for kvinners rett til makt over eget liv

Katti Anker Møller var en pionér i norsk historie, medvirkende til de Castbergske barnelovene og ledende i arbeidet for kvinners makt over egen kropp og barnas livsbetingelser. Hun levde i en tid der normene satte dødelige grenser for kvinners liv, særlig hvis man tilhørte de nedre sosiale lag. Katti Anker Møller kom selv fra en privilegert overklasse, men så både hvordan morens ti barnefødsler slet henne ut, og hvordan tjenestepikenes skjebne var avhengig av hvorvidt de unngikk uønskede graviditeter.

Katti Anker Møller vokste opp på Hamar, der foreldrene drev Sagatun folkehøyskole, et kontroversielt skoleprosjekt hvor både nytenkning og radikale tanker satte spor i undervisningen, og i Katti Anker Møllers politiske bevissthet. Hun ble den første i Norge som tok til orde for selvbestemt abort. Hun startet mødrehjem og hun dro på foredragsturneer.

Skildringen av Katti Anker Møllers liv og virke er en levende fortelling om livsvilkår som i dag er nesten glemt, der tragedier truet enhver ung kvinne på terskelen til livet. Katti Anker Møllers kamp for å bedre disse kvinnenes situasjon har satt varige spor.

OMTALE
«Det er gledeleg at vi nå har fått ein særs leseverdig biografi med innhaldsrike bilde av heile livsløpet hennar, av familien og ikkje minst samtida … Denne biografien fortel ei ny og utvida historie om Katti Anker Møller og fortener å bli folkelesnad.»
Astrid Brekken, Dag og Tid

«Boka gir et innsiktsfullt bilde av en tidsepoke og et fint portrett av en kvinne som bidro til å forme den sosial- og velferdspolitikken vi har i dag. Når biografene har valgt å vektlegge virke fremfor liv, kan det ses som en kvinnepolitisk agenda. Det er også rosverdig.»
Astrid Fosvold, Vårt Land

«Forfattarane teiknar eit godt bilete av både personen Katti Anker Møller og hennar tid... Dei har óg hatt eit stort kjeldemateriale, mellom anna dagbøker skrivne av den unge Katti og mange hundre privatbrev … Spontaniteten i slike kjelder gjev truverd til teksten, samstundes som forfattarane har unngått å drukne i detaljar … all den nye informasjonen forfattarane har leita opp, gjev eit meir nyansert og engasjerande bilete av eit uvanleg gåverikt og uredd menneske.»
Aud Farstad, Klassekampen