Moden alder

149,-

Simone de Beauvoir er berømt for Det annet kjønn og for sine mange romaner. Moden alder (La force de l’âge) er en fortsettelse av den populære oppvekstskildringen En veloppdragen pikes erindringer, som allerede er blitt oversatt og utgitt på Pax Forlag. Beauvoirs selvbiografiske bøker er skoleeksempler på et eksistensialistisk selvstendighetsprosjekt. Flere av romanene hennes har riktignok også selvbiografiske trekk, men erindringsbøkene utgjør en virkelig selvbiografi. En veloppdragen pikes erindringer førte frem til møtet med kameraten, fagkollegaen og kjæresten Jean-Paul Sartre.

I Moden alder fortsetter Beauvoir beretningen om sin egen utvikling som kvinne, tenker og samfunnsaktør. Her er hun kommet til ”skjels år og alder” og er aktiv som filosof, feminist og forfatter. Hun skriver om erfaringene fra miljøet rundt tidsskriftet Les Temps Modernes (der hun selv, Sartre og Camus var sentrale aktører) og drøfter utviklingen av eksistensialismen som filosofisk retning. Beauvoir reflekterer rundt diktningen, kvinnesaken og samfunnsinstitusjonene. Videre forteller hun om den politiske situasjonen i mellomkrigstidens Paris, livet på Café de Flore og tilstanden i Europa før og under 2. verdenskrig. Ikke minst handler boken om årene med Sartre: samarbeidet, samtalene, ”pakten”, vennene, engasjementet og reisene. Handlingen går frem til slutten av 2. verdenskrig, til frigjøringen av Paris i 1944.

  Simone de Beauvoir: Moden alder
 • Forlag: Pax forlag
 • Utgivelsesår: 2005
 • Kategori: Prosa
 • Oversetter: Bente Christensen
 • Lagerstatus:
  Få igjen
 • ISBN: 8253027435
 • Innbinding: Heftet