I den hvide kube: Gallerirummets ideologi

Analyse af det modernistiske gallerirum og den måde hvorpå den moderne installationskunst forholder sig til rummet.

Nøkkelord: Kunst Kunstteori