I tegnenes vold: Om det tomme tegns etik

Roland Barthes (født 12. november 1915 i Cherbourg, Manche, påkjørt av en bil 25. februar 1980 og døde én måned senere 25. mars 1980 i Paris) var en fransk litteraturitiker, litteraturteoretiker, filosof og semiotiker.

Barthes begynte sine litteraturstudier innenfor den historisk-biografiske tradisjonen, som han senere tok kraftig avstand fra. På 1960-tallet tilhørte han strukturalismen (en retning han senere betegnet som «et intellektuelt delirium»), før han beveget seg i retning av poststrukturalismen. I sine siste arbeider søkte han imidlertid igjen mot de absoluttene poststrukturalismen forkaster.

Hans kjente artikel Bildets retorikk fra 1964 laget en ny lingvistisk reting: semiologien. Der gav han en redegjørelse for hvorfor bildet burde bli sett på som språk. Han utvidet også begrepsapparetet for analyser og annen teoretisk virksomhet.

– Klippet fra Wikipedia.no

Nøkkelord: Teori Litteraturvitenskap Lingvistikk Semiotikk

Andre kunder kjøpte også: