Stemmerne fra Marrakesh: Notater efter en rejse

Nobelpristagerens smukkeste og litterært umiddelbart mest tilgængelige bog. En bog om at være opmærksom på at rejse.