Divan 1-2/2008 – Illusioner

Divan öppnar dörren mellan psykoanalysens slutna rum och kulturens offentlighet. Vi presenterar psykoanalytiska klassiker, såväl som nyskrivna texter och intervjuer om filosofi, litteratur, konst, samhällsvetenskap och mycket mer därtill.

UR INNEHÅLLET: Sigmund Freud: En svårighet för psykoanalysen • Johan Eriksson: Illusionen om det inre Freud och upptäckten av den psykiska verkligheten • Donald W. Winnicott: Övergångsobjektets öde • Anna Petronella Fredlund: När illussionen gäckar filosofin Merleau-Ponty och gestaltteorin • Ebba Matz: Insert • Clarence Crafoord: Illusionen – vårt nödvändiga gäckeri • Nina Weibull: Stänk och fläckar • Agnes Mesterton: Identitetens ordning som illusion • Barbro Sigfridsson: Vilken roll spelar skådespelaren i den postdramatiska teatern • John Swedenmark: Ingen vrider på en kran • Elisabeth Mansén: Illusionen som konst och kunskap.

Nøkkelord: Tidsskrifter Psykologi Psykoanalyse