Divan 1-2/2020: Sorg

Divan öppnar dörren mellan psykoanalysens slutna rum och kulturens offentlighet. Vi presenterar psykoanalytiska klassiker, såväl som nyskrivna texter och intervjuer om filosofi, litteratur, konst, samhällsvetenskap och mycket mer därtill.

Innehåll

 • Inledning.
 • Göran Sonnevi: Tiden; 1977.
 • Jonathan Lear: Sorg och moralpsykologi.
 • ]acqueline Rose: Virginia Woolf och modernismens död.
 • Göran Sonnevi: Två dikter.
 • Nina Weibull: Blöd nu, kära hjärta.
 • Hans Ruin: Att mäta tårar - om sorgens fenomenologi (Descartes, Heidegger, Spinoza).
 • Karin Brygger: Bön och berättelse – om kaddish.
 • Sabina Spielrein: Moderskärlek.
 • Ulrika Björk: Förstörelse och förvandling hos Sabina Spielrein.
 • Diwanism: Kärleks sorg.
 • Håkan Möller: Min pappa och jag.
 • Andreas Norman: Där orden gror.
 • Diwanism: Kökstropismer.
 • Alfred Bordado: Sköld Om melankolins nödvändighet – sorg och förbundenhet hos Freud och Derrida.
 • Maria Wahlström: Sorgen och metoden – om två själv/biografer.
 • John Swedenmark: Ersättningar för det som inte kan ersättas.
 • Dominique Suchet Dödens närvaro på sexualitetens andra sida – en förutsättning för själslivets begynnande representativa förmåga.
 • Recensioner.
 • Bildtexter till verk av Maria Miesenberger och Oskar Hult.

Andre kunder kjøpte også: