Divan 1-2/2023: Pornografi

Divan öppnar dörren mellan psykoanalysens slutna rum och kulturens offentlighet. Vi presenterar psykoanalytiska klassiker, såväl som nyskrivna texter och intervjuer om filosofi, litteratur, konst, samhällsvetenskap och mycket mer därtill. 

Innehåll

 • Inledning.
 • Arild Säll: Minotauren en spegel.
 • Robert Stoller: Pornografi och perversion.
 • Linda Williams: Makt, njutning och perversion.
 • Carl-Michael Edenborg: Bipedalism och fetischism.
 • Maria Yassa: Pornografins problem.
 • Torbjörn Elensky: Kunskapens moln.
 • Fredrika Stjärne: Hunger, jouissance och varats olidliga njutning.
 • ]anine Chasseguet-Smirgel: Perversionen och den universella lagen.
 • Sotiris Greveniotis: Pictures of Lily.
 • Annie Freud: Leviten och konkubinen.
 • John Swedenmark: Om dikten Leviten och konkubinen.
 • Agnes Mesterton: ”Käraste, lyckan tycks mig så nära”.
 • Jessica Benjamin: Sympathy for the Devil.
 • UKON: It’s all about the hjärnspöken.
 • Judy Gammelgaard: Romanen som representation av en värld i brand.