Divan 1/2021: Språk och språkförbistring

Divan öppnar dörren mellan psykoanalysens slutna rum och kulturens offentlighet. Vi presenterar psykoanalytiska klassiker, såväl som nyskrivna texter och intervjuer om filosofi, litteratur, konst, samhällsvetenskap och mycket mer därtill.

Innehåll

 • Inledning.
 • Lene Auestad, Närvaro, frånvaro – och inre objekt.
 • Sándor Ferenczi, Språkförbistring mellan de vuxna och barnet.
 • Jakob Staberg, Istället för språk: förvirring.
 • Eva Ribich, ur Ett röse.
 • Jonas Brun, ur Hon minns inte – en memoar.
 • Ulla Ryman, En onsdagskväll på jobbet.
 • Marcia Sá Caualcante Schuback, (S)om en metafor.
 • Judy Gammelgaard, Metonymi belyst genom retorik, psykoanalys och litteratur.
 • Henrik Enckell, Metafor och psykoanalytisk process.
 • Agnes Mesterton, Gunnel Wahlstrand och det kusliga.
 • Björn Sahlberg, Tomt tal & fullt tal.
 • Synne Sun Løes, Resan till divanen.
 • Daniel Sykes, Introduktion till Mari Ruti.
 • Mari Ruti, Begärets egenart.
 • Nina Weibull, En betraktelse om träd.
 • Sylvie Le Poulichet, Blickfältet och överföringens födelseakt.
 • Annika Svenbro, Till bildsviten Sorgesång/Besvärjelse.
 • Catharina Engström, Siktprövning.
 • Johan Eriksson, Psykiskt arbete.
 • Recensioner.

Andre kunder kjøpte også: