Divan 3-4/2009: Åtrå

Divan öppnar dörren mellan psykoanalysens slutna rum och kulturens offentlighet. Vi presenterar psykoanalytiska klassiker, såväl som nyskrivna texter och intervjuer om filosofi, litteratur, konst, samhällsvetenskap och mycket mer därtill.

UR INNEHÅLLET: Sigmund Freud: Om den allmänna tendensen till nedvärdering inom kärlekslivet • Louise Ramsby: Lidandets outgrundliga trängtan: Sexualitetens nyckelroll i psykoanalysen • Clarence Crafoord: Kärlekens villospår • R.J. Stoller: Sexuell upphetsning • Agnes Mesterton: Gunnar Ekelöf, kvinnan och begärets förskjutning • René Rasmussen: Den sexuella relationen existerar inte • Carin Franzén: Margareta av Navarra och sexualitetens konfigurationer • Lars Nylander: Lyrik, sublimering och litteraturens ars erotica • Ulrika Sten: Om att åter framkalla • Jakob Staberg: I den föremålslösa världen • John Swedenmark: I det undermedvetnas dova dunkel • Nina Weibull: Brustna skuggor – Max Walter Svanberg, Helena Hörstedt och erotiserad kvinnlighet.

Nøkkelord: Tidsskrifter Psykologi Psykoanalyse Kultur

Andre kunder kjøpte også: