Divan 3-4/2019: Det oavslutade

Divan öppnar dörren mellan psykoanalysens slutna rum och kulturens offentlighet. Vi presenterar psykoanalytiska klassiker, såväl som nyskrivna texter och intervjuer om filosofi, litteratur, konst, samhällsvetenskap och mycket mer därtill.

Innehåll

 • Inledning
 • Adam Phillips: Att prata nonsens och att veta när man ska sluta.
 • Clarence Crafoord: Varför skrev Freud ”Den ändliga och den oändliga analysen”?
 • Diwanism
 • Agnes Mesterton: Presentation och dikter av Gunvor Hofmo.
 • Uljana Akca: Uteståendets passion – om Orfeus i underjorden.
 • Nina Weibull: Om blått och blandat och ett ”veck” i Sigrid Sandströms måleri.
 • Rafael Argullol: Väntan.
 • John Swedenmark: Att visa fram sin formlöshet.
 • Charlotta Björklind: Könets i grunden undflyende väsen – om omöjligheten i att helt slå fast sitt kön.
 • Mikael Sundén: Alberto Giacometti och den manliga avunden på kvinnans fertilitet.
 • Nina Weibull: Drivor av torra sommarlöv. Inför några skulpturer av Alberto Giacometti.
 • Sotiris Greveniotis: Maskulinitet som prestation och sönderfall.
 • Anton Axelsson: Färsk olust: sexualitetens roll i Freuds tidiga kliniska teori.
 • Recensioner

Andre kunder kjøpte også: