Divan 3-4/2022: Avhumanisering

Divan öppnar dörren mellan psykoanalysens slutna rum och kulturens offentlighet. Vi presenterar psykoanalytiska klassiker, såväl som nyskrivna texter och intervjuer om filosofi, litteratur, konst, samhällsvetenskap och mycket mer därtill. 

Innehåll

 • Inledning.
 • Michael O’Loughlin: Kriget i Ukraina.
 • Jila Mossaed: Dikter.
 • Peter Cornell: Hemkomst.
 • Oliver Parland: Krigsbarn – att vara en vara, ett sp ann utan brofästen.
 • John Swedenmark: Från krigslasaretten till Kalifornien.
 • Igor Romanov: Propagandistiskt sinnestillstånd.
 • Vamik Volkan: Storgrupps identitet, internationella relationer och psykoanalys.
 • Nina Weibull: Sammansatt föraning.
 • Clarence Crafoord: Patologisk narcissism som väg till avhumanisering.
 • Lene Auestad: Sexuell kontrarevolution.
 • Fredrik Bensköld: Drömmen om savannmänniskan.
 • John Swedenmark: Mänsklighet och riktig verklighet.
 • Johan Eriksson: ”Är människan överhuvudtaget närvarande i den freudianska libidoteorin?”
 • Recensioner.