Lulus sånger och tal

Lulus sånger och tal är Ursula Andkjær Olsens debut från år 2000, och utges nu i sin helhet på svenska i översättning av Marie Pettersson och dessutom försedd med efterord av Catharina Gripenberg. Utdrag har tidigare publicerats bland annat i ellerströms förlags antologi Och ditt hjärta slår och slår. 12 unga danska poeter.

Lulu är bara en av många röster vi möter. Ursula Ursprung, Salomé, Anna Kronisma med flera gör sin röst hörd i lika hög utsträckning i denna ordström på svenska, engelska och tyska eller vad det nu kan vara. I denna flerstämmiga dikt framträder musiken som grunden, språkets rytmiska aspekter undersöks, men också ljudets betydelse diskuteras tillsammans med bland annat Schönberg och Cage.

Dikten har därmed ofta betraktats som polyfon, där sagor, psalmer, grafitti, reklamslogans med mera blandas samman med författarens till synes egna stämma. Som en konsekvens av att människan inte är logisk eller konstant förklarar somliga, emellanåt också Olsens själv, det särpräglade anslaget i dikten. Men det finns också läsare som är av uppfattningen att Olsens dikter "genom sin organiska struktur, återskapar det kvinnliga könet i hela sin labyrintiska struktur".

Oavsett hur man läser är det någonting som ständigt pockar på uppmärksamhet vid sidan av det man tror sig veta. Det är en dikt som ständigt ifrågasätter sig själv samtidigt som den visar på sitt eget berättigande genom att inte vika undan för varken A eller B.

Nøkkelord: Poesi Samtidspoesi

  Ursula Andkjær Olsen: Lulus sånger och tal
 • Forlag: Rámus
 • Utgivelsesår: 2006
 • Kategori: Poesi
 • Oversetter: Marie Pettersson
 • Lagerstatus:
  Få igjen
 • Antall sider: 74
 • ISBN: 9789197506137
 • Innbinding: Heftet