Biosemiotik: En afhandling om livets tegn og tegnenes liv

Biosemiotik - hvad er så det? Det er en nyt internationalt forskningsfelt, som med udgangspunkt i teorier og begreber udviklet inden for sprogvidenskaben søger at forstå livsprocesserne på alle planer som et uendelig kompliceret system af kommunikation - af tegn og betydning.