Bøker fra Scandinavian Academic Press

Kun lagervarer
¡Muxe
Denne boka handlar om genussystemet i Istmo de Tehuantepec. Dette systemet er ein variant av dei fleirgenussystema som fanst over heile Amerika før... Les mer
Sigmund Freuds samfunnsteori
Få andre store tenkjarar, forfattarar og forskarar er så vidgjetne som Freud, og mange av omgrepa hans har blitt ein sjølvsagt del av daglegtalen.... Les mer
Between Closeness and Evil
What is the relationship between closeness and evil? Is today’s environmental crisis a kind of evil? And can an ethics based on closeness... Les mer
Stemmene etter 22. juli
I Norge blir du ikke skutt av mennesker i uniform. Terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011 utgjorde et brudd, en flenge... Les mer
The Aesthetics of Violence
Roland Barthes once proposed that we distinguish between ‘violence’ and ‘violent’, the latter also including that which is violent in a... Les mer
Diskursens orden
Foucaults tiltredelsestale ved College de France er en kort og fengslende redegjørelse for, og en problematisering av, Foucaults arbeid med... Les mer
Hermeneutisk lesebok
De viktigste forfatterskap fra tre århundrers hermeneutikk er her samlet for første gang på norsk. Utvalget spenner fra klassisk teksthermeneutikk... Les mer
429,-
Skapelsens problem
Olav Nygard (1884–1924) er en av våre mest særpregede diktere, og blant hans dikt finner vi noen absolutte høydepunkter i norsk lyrikk. Nygards... Les mer
348,-