Forsinket aktualitet: Innledning til det kommunistiske manifest

Med Forsinket aktualitet innleder Slavoj Zizek til fornyet refleksjon over en av den moderne tids viktigste tekster: Karl Marx og Friedrich Engels' Det kommunistiske manifest. Hva er det som gjør at det nå 175 år gamle budskapet fra Marx og Engels fremdeles må betraktes som aktuelt? Forsinket aktualitet er i aller høyeste grad et ideologikritisk essay. I senkapitalismen ser Zizek et brutalt system som opprettholder seg selv ved å knuse ethvert håp om en radikal forandring. «Den rådende ideologien i dag,» skriver Zizek, «er ikke en positiv visjon av en eller annen utopisk fremtid, men en kynisk resignasjon, en aksept av hvordan 'verden virkelig er', fulgt av en advarsel om at hvis vi ønsker å forandre verden (for mye), vil det ende med en totalitær katastrofe. Enhver visjon om en annen verden forkastes som ideologi.»