Eventyret om Guds hender og andre fortellinger

Rainer Maria Rilke (1875-1926) er gått inn i litteraturhistorien som en av dette århundrets største tyske lyrikere. Fortellingene i denne samlingen gjenspeiler en holdning man kan kalle "lengsler efter ubetonet nærhet til Gud", eller en mystisk poetisk opplevelse - bekreftelse - av Guds eksistens, en visshet man med stor vanskelighet skal kunne påstå utmerket Rilkes bevisste forestillingsverden.

Nøkkelord: Prosa Oversatt prosa

Andre kunder kjøpte også: