Ingen hvem som helst

Hva er ære, og hvordan kommer det til uttrykk i Dag Solstads romaner? I denne boken gjør Thorstein Norheim rede for ærens betydning hos Solstad, og han undersøker blant annet hvilke former for ære som gjør seg gjeldende, hvordan ære kan avleses i det litterære uttrykket, og hva vi får igjen for å lese Solstad i et æresperspektiv.

 

Foruten å kaste nytt og fruktbart lys over et av nyere norsk litteraturs mest sentrale forfatterskap gir boken innsikt i og kunnskap om en av vår tids viktigste og mest aktuelle samfunnsutfordringer: konfliktene som oppstår i møtet mellom sterke og intakte æreskulturer og vårt vestlige velferdssamfunn, hvor ære ikke lenger fremstår som viktig.