Vi har aldri vært moderne

248,-

På grunn av vitenskapens oppkomst tror det moderne mennesket at verden er blitt ugjenkallelig forandret, at vi en gang for alle har skilt lag med våre primitive forfedre. Men hva om vi forkastet denne utbredte forestillingen – hvordan ville verden da se ut? Med dette som utgangspunkt har Bruno Latour skrevet en antropologisk analyse av den moderne verden.

Implisitt i bokens fyndige tittel reises det klassiske spørsmålet: Hva vil det si å være moderne? Spørsmålet blir besvart ved å undersøke det som, slik vi har for vane å oppfatte det, konstituerer selve moderniteten, nemlig vitenskapen: Hva vil det si å bedrive vitenskap? Hvordan er vitenskapens objekt blitt til? Hvilken forskjell utgjør den vitenskapelige metode?

Boken er oversatt av Ragnar B. Myklebust, som også har skrevet et fyldig etterord om Bruno Latours forfatterskap.

Nøkkelord: Sosialantropologi

Andre kunder kjøpte også: