Bøker fra Spartacus Forlag

Kun lagervarer
Hiphop-hoder
Boken tar for seg 20 år med rap og hiphop-kultur i Norge. Forfatteren gir et innblikk i utviklingen fra undergrunnskultur til hiphop som... Les mer
279,-
Imperiet
Imperialismen slik vi kjenner den er borte. Men imperiet består. I globaliseringens tid kan ikke makten lenger avgrenses til et bestemt sted eller... Les mer
Den ukjente dagboken
«En sjel som vandrer naknere enn de andre fra intet gjennom verden og til helvete, gjør et sterkere inntrykk på verden enn de påkledte borgerlige... Les mer
168,-
Boken handler om en spasertur, der de to spaserende speiler og gjentar hverandre, bytter posisjon og endrer identitet, mens de hele tiden refererer... Les mer
249,-
Love itself
Leonard Cohen har en stor sangproduksjon som til dels er blitt allemannseie, og han er kanskje populærmusikkens aller fremste lyriker. Erling... Les mer
228,-
Adoptert identitet
En som selv har adopsjonsbakgrunn skriver kritisk og personlig om hvordan vi forstår den adoptertes identitet idag. Ved hjelp av Nietzsche og... Les mer
228,-
Rasenes oppfinnelse
Boka tar leseren med på ei reise gjennom rasetenkningas historie og viser hvilke rangeringer av mennesketyper som har blitt brukt opp gjennom... Les mer
298,-
Lovens makt
I denne teksten analyserer Jacques Derrida begrepene rett, rettferdighet, vold og autoritetens begrunnelse. På en interessant måte skiller han... Les mer
Anti-Ødipus: Kapitalisme og schizofreni
Denne eiendommelige, 500-siders lange blanding av filosofisk avhandling og pamflett stilte på en uærbødig og provoserende måte spørsmål ved... Les mer
Språkets estetiske dimensjon
Kunst og vitenskap anses med rette som forskjellige uttrykks- og erkjennelsesformer, men i likhet med kunst er vitenskap noe som skapes. Boken... Les mer
228,-
Vi har aldri vært moderne
På grunn av vitenskapens oppkomst tror det moderne mennesket at verden er blitt ugjenkallelig forandret, at vi en gang for alle har skilt lag med... Les mer
248,-
For en grav til Anatole
Den 6. oktober 1879 døde Stéphane Mallarmés elskede sønn Anatole åtte år gammel. De 202 diktfragmentene – eller gravmeditasjonene – ble... Les mer
278,-
Lyset fra Bysants. Den kristnede greske tanke
I dette bindet fremlegges den østlige, greske middelalder: bysantismen, i dens 1000-årige spenn fra ca. år 500 til ca. år 1500. Stoffet... Les mer