Konstperspektiv 2/2013

Nordens största tidskrift om konst. Speglar konstlivet med aktuella utställningar, design och arkitektur, konstnärsporträtt och kritisk debatt. Rikt bildmaterial. Utgivare: Stiftelsen Konstperspektiv.

 

 
Konst för alla? 
 
INNEHÅLL: Ledare: konst för alla? • Aktuellt: Man Ray på Mjellbys Konstmuseum • Nya böcker • Noterat • Tema: Vad är offentlig konst? • Torgkonst • Brytningstid • Platsens betydelse • (O)anspråkslösa förslag • 10 skulpturtoppar • Åtta frågor om offentlig konst • En hjältes comeback • Mötet: Tegel, tegel på väggen där • Sveriges konstföreningar • Kalendarium