Solaris

Teknisk Industri er stolt over å kunne utgi Solaris av Bjørn Bjarre. Boken presenterer 25 av Bjarres miniatyrtegninger fra perioden 2010 - 2018. Tegningene er trykket i fullformat – og gir en mulighet til å nærme seg Bjarres tegninger på en måte man sjelden opplever i kunstbøker.  "(...) poenget er ikke å organisere det man vet, men finne former som kan regulere og skjerpe bevisstheten om noe som overskrider oss (...)" 

Kjetil Røed, fra hans essay "Det ubegripeliges form – om Bjørn Bjarres solaristikk", 2018

"Solaris er en levende planet hvis oveflate er dekket av en ukjent substans som vitenskapen i mangel av andre begreper kaller hav. Dette havaktige er i hvileløs transformasjon i en stadig produksjon og destruksjon av komplekse former." – Bjørn Bjarre, fra "Solaris og Linge", 2014

Bjørn Bjarre (f. 1966) er en sentral kunstner med en rekke utstillinger over hele landet. Gjennom sine tegninger og skulpturer er han en av Norges mest profilerte kunstnere. Hans siste utstillinger var ved Noplace i 2018 og Kunstnerforbundet i 2017.

Kjetil Røed (f.1973) er redaktør for Billedkunst og kunstkritiker i Vårt Land. Han har skrevet i bl.a. Aftenposten, Morgenbladet, Klassekampen og Vinduet.