Bøker fra Thales

Kun lagervarer
Filosofisk tidskrift 1/2022
Innehåll Han som skrev Out of the World. Ingmar Persson Objektiva sanningar. Victor Moberger Uppkomstfrågans eventuella betydelse... Les mer
Filosofisk tidskrift 2/2022
Innehåll Möjligt bedrägeri eller underbestämning – två tolkningar av skeptiska scenarier. Johan Lindberg Här och där. Andreas... Les mer
Filosofi i den hellenistiska och romerska världen
Filosofi i den hellenistiska och romerska världen är andra delen i Peter Adamsons bokserie En filosofihistoria utan luckor . I denna volym... Les mer
Konst och filosofi
Benjamin Höijer är Sveriges första moderna filosof. Hans Avhandling om den  filosofisk konstruktionen från 1799 räknas som ett... Les mer
Filosofisk tidskrift 3/2021
Beskrivning Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett... > Les mer
Den svenska filosofins historia
Filosofi har haft en central plats på svenska universitet och inom det svenska kulturlivet sedan medeltiden och dess främsta representanter har... Les mer
Filosofisk Tidskrift 4/2020
‎Filosofisk tidsskrift har som mål å bidra til en helhetlig og fruktbar diskusjon av filosofiske problemer, og å informere på en lettfattelig... > Les mer
Filosofi i den islamiska världen
Filosofi i den islamiska världen är tredje delen i Peter Adamsons bokserie En filosofihistoria utan luckor , baserad på hans populära podcast med... Les mer
Det manliga förnuftet
Genevieve Lloyd frilägger i nyläsningar av Platon, Aristoteles, Thomas av Aquino, Bacon, Descartes, Spinoza, Hume, Rousseau, Kant, Hegel och Sartre... Les mer
Ideer til en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi
Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi är en fenomenologins grundbok. Det är i denna bok, utgiven 1913, som Husserl för... Les mer