Bøker fra Universitetsforlaget

Kun lagervarer
Generasjon prestasjon
Unge i dag føler at de tidlig må planlegge og disiplinere seg for framtiden, prestere optimalt på skolen, på treningssenteret og på digitale... Les mer
Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010
Litteraturkritikken har stor innvirkning på hvordan vi opplever litteratur og hva slags litteratur vi velger å lese. I Norsk litteraturkritikks... Les mer
Ensomhetens filosofi
Denne boken tar for seg både den vonde og den gode ensomheten. Den vonde har store konsekvenser for mange menneskers livskvalitet og helse, den gode... Les mer
hva er en ROMAN
Vi sluker romaner. Ingen skjønnlitterær sjanger har så mange lesere. Hva er det med romanene som gjør at de engasjerer oss så sterkt? hva er... Les mer
Det er innover vi må gå
Ole Jacob Madsen gransker selvhjelpskulturens idealer: nevrolingvistisk programmering, kognitiv selvhjelp, mindfulness, selvledelse, selvfølelse og... Les mer
Menneske, natur og samfunn
"Menneske, natur og samfunn" er en tematisk organisert lærebok i filosofi. Forfatterne tar utgangspunkt i noen grunnleggende... Les mer
Frihetens filosofi
Frihet er et av de mest grunnleggende fenomenene i menneskets eksistens, men det råder stor uenighet om hvordan frihet bør forstås. Frihetens... Les mer
Essayet
Essayets historie og særtrekk - i teori og praksis. Hva er et essay? Hvor begynner det, hvordan utvikles det, hvordan tar det slutt? Eller... Les mer
Filmmusikk: Historie, analyse, teori
Denne boken har høstet internasjonal anerkjennelse og første utgave er blant annet oversatt til engelsk og kinesisk. Peter Larsen beskriver... Les mer
Hva er film
Mange har et intenst og nært forhold til film. Levende bilder har formet vår forståelse av historien, av kjønnsroller, av samfunnet og av hvem vi... Les mer
Østfolds helleristninger
Ingen steder i Norge finnes det så mange helleristninger som i Østfold. Over 470 lokaliteter er registrert i fylket - med til sammen mer enn 10 000... Les mer
Arbeidets filosofi
Vi moderne mennesker har enorme forventninger til arbeidslivet. Det skal være både morsomt og meningsfylt. Arbeidet utgjør en stor del av vår... Les mer
Nytt Norsk Tidsskrift 1/2011
Human- og samfunnsvitenskapen ble tildelt noen drabelige kilevinker under hjernevaskdebatten. Forsøkene på å ta igjen var stort sett tafatte og... > Les mer
Historisk tidsskrift 1/2011
Historisk tidsskrift publiserer artikler, debatt/kommentarbidrag og bokmeldinger av historiefaglige bøker. HT er det sentrale tidsskrift for norsk... > Les mer
Lyrikkens liv. Innføring i diktlesning
Boka er ei innføringsbok i lyrikklesning. Den presenterer ulike lyriske sjangrer, tradisjoner og virkemidler, gir oversikt over... Les mer
Sosiologisk tidsskrift 1/2010
Utgitt av Universitetsforlaget i samarbeid med instituttene for sosiologi ved de norske universitetene og Norsk Sosiologforening. I dette nummeret:... > Les mer
Norsk medietidsskrift 1/2010
Leder Publiseringskulturen blant seniorforskarar (Page 2-3) By Lars Nyre Articles ... > Les mer
Norsk medietidsskrift 2/2010
Leder Offentlege kretsløp utanfor journalistikken (page 119-120) By Lars Nyre Articles Forskjeller mellom journalistikk og forskning (page... > Les mer
Edda (Nordisk tidsskrift for litteraturforskning) 4/2010
Leder Leder (page 333-334) By Ole Karlsen, Henning Howlid Wærp and Lisbeth Pettersen Wærp Articles Särskiljandets logik i en kolonial och... > Les mer
Nytt Norsk Tidsskrift 4/2010
Nytt Norsk Tidsskrift er et flerfaglig tidsskrift om politikk, kultur og vitenskap. Tidsskriftet skal være et forum for kritisk analyse på tvers av... > Les mer
Historisk tidsskrift 4/2010
Historisk tidsskrift publiserer artikler, debatt/kommentarbidrag og bokmeldinger av historiefaglige bøker. HT er det sentrale tidsskrift for norsk... > Les mer
Kunst og kultur 4/2010
Kunst og Kultur is Norway’s oldest journal for art history. The journal has as a purpose to publish the best from art-history research, written by... > Les mer
Kunst og kultur 3/2010
Articles Leder Johannes Rach – Norske prospekter og historiske hager (page 136-145) By Knut ormhaug and Dagfinn Moe De tidligste skildringene... > Les mer