Bøker fra Universitetsforlaget

Kun lagervarer
Oppløsningen av det estetiske
The material history of wax is a history of disappearance--wax melts, liquefies, evaporates, and undergoes innumerable mutations. Wax is tactile,... Les mer
Litteratur som erfaring
I denne boken tegner John Brumo et nytt bilde av den norske litterære modernismen. Brumo viser hvordan den norske modernismen vokste fram i en tid... Les mer
Komme til orde
Hva kjennetegner ytringskulturen når nye grupper i befolkningen tar ordet? Hvorfor får noen det retoriske overtaket? Hvem er de spake og... Les mer
hva er PENGER
De har vært skrevet i stein og verd sin vekt i gull. I dag virrer de rundt som symboler uten forankring i den fysiske verden, men regnes likevel som... Les mer
Å lese verden
Nerven i denne boken er en grunnleggende tro på litteraturens betydning. Verdensbilder oppstår og kollapser i litteraturen, tankemønstre rakner.... Les mer
Nytten og gleden
Franske forfattere har hatt en dominerende stilling i europeisk litteratur helt siden middelalderen. Den franske romanen har et kvalitetsstempel i... Les mer
Generasjon prestasjon
Unge i dag føler at de tidlig må planlegge og disiplinere seg for framtiden, prestere optimalt på skolen, på treningssenteret og på digitale... Les mer
Den terapeutiske kultur
Er psykologprofesjonen tjent med å logre for et liberalistisk menneskesyn, der mer individuell behandling er den primære løsningen på samfunnets... Les mer
Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010
Litteraturkritikken har stor innvirkning på hvordan vi opplever litteratur og hva slags litteratur vi velger å lese. I Norsk litteraturkritikks... Les mer
Ensomhetens filosofi
Denne boken tar for seg både den vonde og den gode ensomheten. Den vonde har store konsekvenser for mange menneskers livskvalitet og helse, den gode... Les mer
hva er en ROMAN
Vi sluker romaner. Ingen skjønnlitterær sjanger har så mange lesere. Hva er det med romanene som gjør at de engasjerer oss så sterkt? hva er... Les mer
Det er innover vi må gå
Ole Jacob Madsen gransker selvhjelpskulturens idealer: nevrolingvistisk programmering, kognitiv selvhjelp, mindfulness, selvledelse, selvfølelse og... Les mer
Menneske, natur og samfunn
"Menneske, natur og samfunn" er en tematisk organisert lærebok i filosofi. Forfatterne tar utgangspunkt i noen grunnleggende... Les mer
Frihetens filosofi
Frihet er et av de mest grunnleggende fenomenene i menneskets eksistens, men det råder stor uenighet om hvordan frihet bør forstås. Frihetens... Les mer
Essayet
Essayets historie og særtrekk - i teori og praksis. Hva er et essay? Hvor begynner det, hvordan utvikles det, hvordan tar det slutt? Eller... Les mer
Filmmusikk: Historie, analyse, teori
Denne boken har høstet internasjonal anerkjennelse og første utgave er blant annet oversatt til engelsk og kinesisk. Peter Larsen beskriver... Les mer
Hva er film
Mange har et intenst og nært forhold til film. Levende bilder har formet vår forståelse av historien, av kjønnsroller, av samfunnet og av hvem vi... Les mer
Østfolds helleristninger
Ingen steder i Norge finnes det så mange helleristninger som i Østfold. Over 470 lokaliteter er registrert i fylket - med til sammen mer enn 10 000... Les mer
Arbeidets filosofi
Vi moderne mennesker har enorme forventninger til arbeidslivet. Det skal være både morsomt og meningsfylt. Arbeidet utgjør en stor del av vår... Les mer
Nytt Norsk Tidsskrift 1/2011
Human- og samfunnsvitenskapen ble tildelt noen drabelige kilevinker under hjernevaskdebatten. Forsøkene på å ta igjen var stort sett tafatte og... > Les mer
Historisk tidsskrift 1/2011
Historisk tidsskrift publiserer artikler, debatt/kommentarbidrag og bokmeldinger av historiefaglige bøker. HT er det sentrale tidsskrift for norsk... > Les mer
Lyrikkens liv. Innføring i diktlesning
Boka er ei innføringsbok i lyrikklesning. Den presenterer ulike lyriske sjangrer, tradisjoner og virkemidler, gir oversikt over... Les mer
Sosiologisk tidsskrift 1/2010
Utgitt av Universitetsforlaget i samarbeid med instituttene for sosiologi ved de norske universitetene og Norsk Sosiologforening. I dette nummeret:... > Les mer