Frykt og avsky i demokratiet

Demokratiet er i krise. Illiberale statsledere, polariserende kulturkamp, digital informasjonskrig, ekstremisme og terror formørker vår tids politiske horisont. Stadig oftere lyder varsler om sivilisatorisk sammenbrudd, og mange spør seg om demokratiene vil være i stand til å håndtere fremtidens utfordringer.

I denne boka undersøker Eirik Høyer Leivestad demokratiets krise som motiv i den moderne kulturens selvrefleksjon, og sonderer 200 års vestlig idédebatt på jakt etter sammenhengene dagens hendelser inngår i. Ved å følge spenningen mellom masse og elite, trekker Frykt og avsky i demokratiet linjer fra 1800-tallets diskusjoner om likhet til nåtidens diskusjoner om populisme og sosiale medier. Resultatet er en historie om det moderne demokratiet, fortalt gjennom forfattere og tenkere som Alexis de Tocqueville og Søren Kierkegaard, Karl Marx og Friedrich Nietzsche, Hannah Arendt og Theodor W. Adorno.

Leivestad spenner opp et rikt idéhistorisk bakteppe for å reflektere over det han anser som vår tids sentrale motsigelser og tegn på omveltning. Han analyserer en situasjon der politisk demokratiunderskudd faller sammen med kulturelt demokratioverskudd, der offentlighetens fragmentering ledsages av rop om sensur og ensretting, der skillet mellom høyre og venstre forvirres av nye konfliktlinjer, og paranoia og dommedagsstemning brer om seg.

Hvordan kan demokratiet som livs- og styreform ruste seg for en tid der det vil trues av så vel indre konflikter som planetariske kriser?

Eirik Høyer Leivestad (f. 1984) underviser i filosofi og idéhistorie ved Kulturakademiet i Berlin. Han har skrevet for en rekke aviser og tidsskrifter, og oversatt filosofene Walter Benjamin, Peter Sloterdijk og Joseph Vogl til norsk. Frykt og avsky i demokratiet er hans første bok.

 

«Velkommen til fremtiden. Leivestad bemerker at den ‹vil bli stadig mer upopulær›.»
– Frank Rossavik, Aftenposten

«… et både inspirerende og ettertenksomt bidrag til den demokratiske selvrefleksjonen, som vi med en stadig mer akutt følelse av fare har blitt nødt til å føre de siste årene. (…) Leivestad [gir] oss et begreps- og tenkeapparat som er nyttig enten man forsøker å forstå nazismen, trumpismen eller Facebook og Twitter.»
– Jonas Bals, Klassekampen

«I Frykt og avsky i demokratiet giver den norske filosof og idéhistoriker Eirik Høyer Leivestad en forrygende og bredt belest gennemgang af de vestlige eliters moderne masseangst de sidste 200 år.»
– Mikkel Thorup, Dagbladet Information

«Leivestads bok løper over århundrene der han med tenkere tegner opp massens idéhistorie. Er det mulig å forstå hvorfor flertallet velger en fører eller en slavelignende tilværelse?»
– Truls Lie, Ny Tid

    Eirik Høyer Leivestad: Frykt og avsky i demokratiet
  • Forlag: Vagant
  • Utgivelsesår: 2020
  • Kategori: Filosofi
  • Lagerstatus:
    Mange igjen
  • ISBN: 9788293856009
  • Innbinding: Heftet

Andre kunder kjøpte også: