Bøker i kategorien Filosofi

Kun lagervarer
The Correspondence
In April 1994, two as-yet-unreleased letters by Sartre and one by Merleau-Ponty were published in the "Magazine Littéraire." Their publication... Les mer
For a Critique of the Political Economy of the Sign
A material analysis of the sign which deepens Marx’s critique of political economy for spectacular times. This classic work from the defining... Les mer
Creation and Anarchy
Creation and the giving of orders are closely entwined in Western culture, where God commands the world into existence and later issues the... Les mer
Deleuze. En hendelsens filosofi
«I alle mine bøker har jeg søkt hendelsens natur.» Hva blir annerledes hvis vi plasserer hendelsesbegrepet i forgrunnen? Hvordan vil det kunne... Les mer
180,-
Kaos, territorium, kunst
I denne boken stiller den australske filosofen Elizabeth Grosz spørsmålet om hva som er kunstens opprinnelse og grunnlag. Heller enn å betrakte... Les mer
180,-
Future Histories
A highly engaging tour through history in the service of emancipating our digital tomorrow. When we talk about technology we always talk about the... Les mer
Frihet
En fri marknad, fria val, yttrandefrihet, den fria viljan dessa frihetsord utgör grundbegrepp i vår civilisation. Ändå används de allt mer för... Les mer
Sartre: A Philosophical Biography
Jean-Paul Sartre (1905-1980) was one of the most influential thinkers of the twentieth century. Regarded as the father of existentialist philosophy,... Les mer
Tingliggjøring og anerkjennelse
I den nye rekken av Cappelens upopulære skrifter kommer TINGLIGGJØRING OG ANERKJENNELSE. ET NYTT BLIKK PÅ ET GAMMELT BEGREP av Axel Honneth som... Les mer
259,-
Utvalgte tekster 1916 - 1926
Filosofen og politikeren Antonio Gramsci (1891–1937) var leder av det italienske kommunistpartiet og ble fengslet under det fascistiske regimet i... Les mer
279,-
The Chinese Pleasure Book
This book takes up one of the most important themes in Chinese thought: the relation of pleasurable activities to bodily health and to the health of... Les mer
Uendelig krevende
I den nye rekken av Cappelens upopulære skrifter kommer Uendelig krevende av Simon Critchley som nr. 74. I boken, som opprinnelig ble gitt ut i... Les mer
349,-
Discourse and Truth and Parresia
The volume collects a series of lectures given by the renowned French thinker Michel Foucault late in his career. The book is composed of two parts:... Les mer
Politikk i dystre tider
Rune Slagstad har satt sammen utvalget av artikler i Politikk i dystre tider, og han har valgt sentrale tekster som belyser Hannah Arendts filosofi... Les mer
399,-
Heideggers testamente
Martin Heidegger regnes som den mest innflytelsesrike filosofen i det 20. århundre. Det er også kjent at han hadde nazistiske sympatier og var... Les mer
Creation and Anarchy
Creation and the giving of orders are closely entwined in Western culture, where God commands the world into existence and later issues the... Les mer
What Is Real?
Eighty years ago, Ettore Majorana, a brilliant student of Enrico Fermi, disappeared under mysterious circumstances while going by ship from Palermo... Les mer
Kapitalens spøkelse
Med de siste tiårenes finans- og valutakriser som bakteppe analyserer den tyske filosofen Joseph Vogl (mis)forholdet mellom den økonomiske... Les mer
180,-
What Happened in the Twentieth Century? Towards a Critique of Extremist Reason
When we look back from the vantage point of the 21st century and ask ourselves what the previous century was all about, what do we see? Our first... Les mer
Barndom och historia. Förstörelsen av erfarenheten och historiens ursprung
”Varje diskurs om erfarenheten måste i dag ta sitt avstamp i konstaterandet att det inte längre är möjligt för oss att göra en erfarenhet.”... Les mer
Anteckningar om naturen, kojan och några andra saker
I Anteckningar om naturen, kojan och några andra saker skriver Gilles A. Tiber­ghien om kojor som privilegi­erade mötesplatser mellan konst och... Les mer
Another Science Is Possible
Like fast food, fast science is quickly prepared, not particularly good, and it clogs up the system. Efforts to tackle our most pressing issues have... Les mer
Deleuze i vest
Med sin nyskapende problemorienterte filosofi grunnet på forskjell og gjentakelse snarere enn identitet, var Gilles Deleuze (1925-1995) en av de... Les mer
249,-
Å forstå dyr; filosofi for hunde
«Når jeg leker med katten, kan jeg da være sikker på at det ikke er den som leker med meg?» – Michel de Montaigne Ville du forstått... Les mer
379,-