Bøker i kategorien Filosofi

Kun lagervarer
Speaking - (La Parole)
Speaking is an introduction to the philosophy of language from an existential and phenomenological point of view. Gusdorf's central concern is to... Les mer
The Ecology of Human Development
To understand the way children develop, Bronfenbrenner believes that it is necessary to observe their behavior in natural settings, while they are... Les mer
Genesis and Structure of Hegel
Jean Hyppolite produced the first French translation of Hegel's Phenomenology of Spirit. His major works--the translation, his commentary, and... Les mer
Phenomenology and Theory of Science
Essays on the relationship between perceptual experience and scientific thought-an introduction to the phenomenology of... Les mer
Speech and Phenomena
In Speech and Phenomena, Jacques Derrida situates the philosophy of language in relation to logic and rhetoric, which have often been seen as... Les mer
A History of Greek Philosophy
All volumes of Professor Guthrie’s great history of Greek philosophy have won their due acclaim. The most striking merits of Guthrie’s work are... Les mer
Philosophical Papers
Professor Hilary Putnam has been one of the most influential and sharply original of recent American philosophers in a whole range of fields. His... Les mer
A History of Greek Philosophy
All volumes of Professor Guthrie’s great history of Greek philosophy have won their due acclaim. The most striking merits of Guthrie’s work are... Les mer
Philosophical Papers
Professor Hilary Putnam has been one of the most influential and sharply original of recent American philosophers in a whole range of fields. His... Les mer
Det måste bli en förändring i partiet!
Louis Althusser är som bekant inte enbart ryktbar marxistisk filosof utan även mångårig och aktiv medlem av det franska kommunistpartiet. I den... Les mer
Marx och politiken
Klasskampen är historiens drivkraft -- det är en av de grundläggande teserna i Kommunistiska manifestet. När Marx och Engels skrev manifestet... Les mer
Marxistisk statsteori
Statsteorin var länge ett av marxismens mer glömda och outvecklade avsnitt. De senaste åren har emellertid bildn radikalt ändrats.... Les mer
Public and Private Morality
How far can we apply the same moral principles to both public and private behaviour. In the interests of effective political action, are we right to... Les mer
Filosofiska skrifter
Karl Marx var en tysk forfatter, intellektuell, samfunnsforsker, filosof og politisk økonom. Han fremstår som arbeiderbevegelsens mest... Les mer
A History of Greek Philosophy
All volumes of Professor Guthrie’s great history of Greek philosophy have won their due acclaim. The most striking merits of Guthrie’s work are... Les mer
Psykoanalys och marxism
Wilhelm Reich (født 24. mars 1897, død 3. november 1957) var en psykiater, psykoanalytiker og forfatter født av jødiske foreldre i Ukraina... Les mer
Kapitalets tillkomsthistoria. Bd 1 + 2
Först 1968, alltså 15 år efter Grundrisses andra publicering, utkom ett verk, som med eftertryck riktade uppmärksamheten mot de avgörande... Les mer
Lucretius: De Rerum Natura Book 3
The De Rerum Natura of Lucretius is a sustained and impassioned protest against religious superstition and irrationality. The poem takes the form of... Les mer
Logic in Linguistics
An elementary introduction to formal logic, particularly intended for linguists and others interested in languages. Concepts and theories developed... Les mer
A History of Greek Philosophy
The third volume of Professor Guthrie’s great history of Greek thought, entitled The Fifth-Century Enlightenment, deals in two parts with the... Les mer
Hegel
A major and comprehensive study of the philosophy of Hegel, his place in the history of ideas, and his continuing relevance and importance. Professor... Les mer
Engels och den dialektiska materialismen
Stedman Jones hävdar att marxismen inte får reduceras till en uppsättning allmängiltigt formulerade lagar av den typ som de tre Hegel-inspirerade... Les mer
Frankfurtskolan
En kritisk genomgång av Frankfurtskolan. Skolans uppkomst ses som en förtunning av de materialistiska och klasskampsbetonade dragen i marxismen. I... Les mer