Bøker i kategorien Filosofi

Kun lagervarer
Verdensfilosofier
I India, Kina og Midtøsten blomstret den førmoderne filosofien innenfor de religiøse tradisjonene. Forfatterne... Les mer
I förnuftets skugga. Essäër om Nietzshes filosofi
Friedrich Nietzsches (18441900) korta och explosiva författarskap, från debuten med Tragedins födelse (1872) och fram till sammanbrottet... Les mer
Anti-Ødipus: Kapitalisme og schizofreni
Denne eiendommelige, 500-siders lange blanding av filosofisk avhandling og pamflett stilte på en uærbødig og provoserende måte spørsmål ved... Les mer
Estetisk teori
Theodor W. Adornos Estetisk teori er et gåtefullt verk. Teori kan vel ikke være estetisk? er det blitt spurt og svart ut fra det etablerte skillet... Les mer
Om krigen
Den prøyssiske generalen og militærteoretikeren Carl von Clausewitz' hovedverk Om krigen foreligger her for første gang i sin helhet på norsk, og... Les mer
What Is Existentialism?
'It is possible for man to snatch the world from the darkness of absurdity'  How should we think and act in the world? These writings on the... Les mer
Aesthetics and Politics
No other country and no other period has produced a tradition of major aesthetic debate to compare with that which unfolded in German culture from... Les mer
Migrants and Militants
The question of migration has come to dominate the news agenda in many countries, but what does the word ‘migrant’ really mean today and how... Les mer
Den svenska filosofins historia
Filosofi har haft en central plats på svenska universitet och inom det svenska kulturlivet sedan medeltiden och dess främsta representanter har... Les mer
Kapitalisme som religion
Kapitalismen er at forstå som en religion. Den er ikke blot et ‘etos’ med rødder i den protestantiske etik, ikke blot en af kristendommen... Les mer
Frykt og avsky i demokratiet
Demokratiet er i krise. Illiberale statsledere, polariserende kulturkamp, digital informasjonskrig, ekstremisme og terror formørker vår tids... Les mer
Seksualitetens historie 3. Omsorgen for seg selv
I Seksualitetens historie 3. Omsorgen for seg selv viser Foucault hvordan filosofer og samfunnsledere i de to første århundrene av vår egen... Les mer
199,-
Seksualitetens historie 2. Bruken av nytelsene
I Seksualitetens historie. Bind 2. Bruken av nytelsene viser Foucault hvordan man reflekterte over den seksuelle atferden i den klassiske, greske... Les mer
199,-
Seksualitetens historie 1. Viljen til viten
Er det slik at vi stadig blir mer frigjorte når det gjelder seksualitet, og at de forestillingene når det gjelder seksualitet som preger... Les mer
199,-
The Politics of Friendship
Jacques Derrida was one of most influential philosophers of the 20th century. In The Politics of Friendship he explores the idea of friendship and... Les mer
Virkeligheten og dens dobbeltgjenger
Virkeligheten og dens dobbeltgjenger regnes som den franske filosofen Clément Rossets (1939–2018) viktigste bok. Det er her... Les mer
240,-
En håndbok i livskunst
Epiktets En håndbok i livskunst kan med rette kalles verdenslitteratur. Boken kan lese på en dag, og reflekteres over resten av livet. Epiktet tar... Les mer
Styrkens mysterium
Det sanne øyeblikket for Simone Weil er når mennesket ser seg selv og sin neste. Det skjer glimtvis, og skaper dermed frigjørende løft bort fra... Les mer
Aspekter ved den nye høyreradikalismen
Aspekter ved den nye høyreradikalismen er basert på en tale som Theodor W. Adorno holdt i 1967, og som ble utgitt for første gang av Suhrkamp... Les mer
249,-
Politisk teori
Antonio Gramsci (1891-1937) regnes i dag som en av 1900-tallets viktigste politiske tenkere. Han er særlig kjent for tekstene han skrev i perioden... Les mer
249,-
Kjønn, performativitet og sårbarhet
Judith Butler sitt arbeid har hatt stor betydning for forståelser av kjønn og seksualitet de siste tiårene. I denne boken kommer tre... Les mer
249,-
The Force of Nonviolence The Ethical in the Political
Judith Butler’s new book shows how an ethic of nonviolence must be connected to a broader political struggle for social equality. Further, it... Les mer
Filosofi i den klassiska världen
Filosofi i den klassiska världen är första delen i Peter Adamsons bokserie En filosofihistoria utan luckor , baserad på hans populära... Les mer
Infinite Mobilization
The core of what we refer to as ‘the project of modernity’ is the idea that human beings have the power to bring the world under their control,... Les mer