Bøker med nøkkelord «Filosofi»

Kun lagervarer
The State and Justice
This book offers a new political theory combining elements from the Marxist and liberal traditions. It presents the reader with a disturbing view of... Les mer
The State and Justice
This book offers a new political theory combining elements from the Marxist and liberal traditions. It presents the reader with a disturbing view of... Les mer
Fenomenologins idé
Ett viktigt steg mot en svensk introduktion av denna tankeriktning innebär den nyligen utkommna Fenomenologins idé, i översättning av Jan... Les mer
Filosofins väg
Karl-Heinz Haags bok är en historisk och systematisk reflexion över den västerländska filosofins ursprungliga motiv, dess grundfråga. Bejakande... Les mer
Föreläsningar om metoden för akademiska studier
Vad innebär då akademiska studier? Enligt Schelling är den springande punkten föreningen mellan tradition och kritik. ... Inträdet i det lärda... Les mer
Förnuftet i vetenskapens tidsålder
Hans-Georg Gadamer är utan tvekan en av seklets stora filosofer. Man kan hitta texter av honom i några antologier, men Daidalos utgåva av... Les mer
Förnuftet i historien
Hegel kan läsas på olika sätt. Den som känner till tysk historia vet att Hegel kan vara mycket obehaglig. Men han blir inte mindre obehaglig för... Les mer
Från Marx till marxism
Karl Marx var en tysk forfatter, intellektuell, samfunnsforsker, filosof og politisk økonom. Han fremstår som arbeiderbevegelsens mest... Les mer
Nomadology: The War Machine
In this daring essay inspired by Nietzsche, Gilles Deleuze and Felix Guattari redefine the relation between the state and its war machine. Far from... Les mer
Expression and Meaning
John Searle’s Speech Acts made a highly original contribution to work in the philosophy of language. Expression and Meaning is a direct successor,... Les mer
Essäer
Bacon är en av upphovsmännen till den moderna filosofin. Han bryter med medeltidens dogmatism och kräver att filosofin grundas på erfarenheten... Les mer
Driftworks
Here is a course of action: harden, worsen, accelerate decadence. Adopt the perspective of active nihilism, exceed the mere recognition-be it... Les mer
On The Line
A rhizome may be broken, shattered at a given spot, but it will start up again on one of its old lines, or on new lines. You can never get rid of... Les mer
Ethics and the Rule of Law
An introduction to the philosophy of law, which offers a modern and critical appraisal of all the main issues and problems. This has become a very... Les mer
Den estetiska dimensionen
"Allt förtingligande är glömska. Konsten bekämpar förtingligandet genom att få den förstenade världen att tala, sjunga, kanske dansa.... Les mer
Det konkretas dialektik
Den tjeckiske filosofen Karel Kosíks bok Det konkretas dialektik (1963) var ett viktigt bidrag till den intellektuella utveckling som föregick... Les mer
Filosofiska skrifter
Karl Marx var en tysk forfatter, intellektuell, samfunnsforsker, filosof og politisk økonom. Han fremstår som arbeiderbevegelsens mest... Les mer
Psykoanalys och marxism
Wilhelm Reich (født 24. mars 1897, død 3. november 1957) var en psykiater, psykoanalytiker og forfatter født av jødiske foreldre i Ukraina... Les mer
Kapitalets tillkomsthistoria. Bd 1 + 2
Först 1968, alltså 15 år efter Grundrisses andra publicering, utkom ett verk, som med eftertryck riktade uppmärksamheten mot de avgörande... Les mer
Essays and Aphorisms
This selection of thoughts on religion, ethics, politics, women, suicide, books, and much more is taken from Schopenhauer's last work, Parerga... Les mer