Utgaver av tidsskriftet Agora

Kun lagervarer
Agora 1-2/2024: Holocaust
I Arne Johan Vetlesen: Adornos «aldri igjen Auschwitz». Dialektikken mellom individ og fellesskap Ståle Dingstad: Ingen vitner for jødene. Om... > Les mer
Agora 4/2023
Hans Jacob Ohldieck og Gisle Selnes: Innledning: Anti-Ødipus - et kjærtegn eller et slag? Frida Beckman: Kapitalism och paranoia. Anti-Oedipus i... > Les mer
Agora. Nr. 3 2021: Iliaden
Sju nye artikler/essays om Iliaden, av Mari Lending, Thomas McQuillan, Edith Hall, Christine Amadou, Anniken Greve, Inger Marie Hobbelstad og Amund... > Les mer
Agora 1-2/2021: Thomas Piketty
Dette nummeret av Agora tar for seg Thomas Pikettys to sentrale bokutgivelser, Kapitalen i det 21. århundre (2013) og Kapital og Ideologi (2019).... > Les mer
Agora 3-4/2020
Omfattende utgivelse med framstilling og diskusjon av Michel Foucaults innflytelsesrike analyser av nyliberalismen. Oversettelse av to av Foucaults... > Les mer
Agora 3-4/2019
Tekster av og om sentrale intellektuelle fra det globale sør. Agoras bidrag til avkolonialisering av... > Les mer
Agora 4/2018 + 1/2019
Nummeret tar opp Shakespeares betydning for moderne filosofi, fra Herder, Hegel og Marx til Adorno og... > Les mer
Agora 2/2019: Harold Bloom
Nye artikler om Bloom, og sentrale tekster av Bloom oversatt. Stor enquete om Bloom i... > Les mer
Agora 2-3/2017: Walter Benjamin
Fyldig utgave med Walter Benjamin som hovedtema. Gjennom en rekke artikler belyses estetiske, språkpolitiske, etiske og politiske aspekter ved... > Les mer
Agora 3-4/2013
Hva skjer i fransk filosofi i dag? Dette nummeret av Agora er viet fransk filosofi etter poststrukturalismen, herunder filosofer som Catherine... > Les mer
Agora: Nr. 3 2007: Charles Taylor
Dette temanummeret av Agora er viet den kanadiske filosofen Charles... > Les mer
160,-
Agora. Nr. 3, 2006
Dette nummeret av Agora er viet museets tenkemåter. På forskjellige vis viser artiklene, som er skrevet av arkitekter, arkitekturhistorikere og... > Les mer
90,-
Agora. Nr. 4 2006
Dette nummeret av tidsskriftet Agora er viet temaet... > Les mer
90,-
Agora. Nr 1/2-2004
Temanummeret er viet forholdet mellom arkitektur og... > Les mer
140,-
Agora. Nr. 1-2 2005
Temanummeret er viet filosofen Jacques Derrida... > Les mer
160,-
Agora. Nr. 3-2005
Temanummeret er viet forfatteren og tenkeren Georges Bataille... > Les mer
90,-
Agora. Nr. 4, 2005
Dette temanummeret er viet Kjartan Fløgstad, og artiklene tar bl.a. for seg Fløgstads roman Kron og mynt, skriftbegrepet til Fløgstad og Jacques... > Les mer
90,-
Agora. Nr. 4-2004
Heftet belyser tvetydighet ved utviklingen i verdenssystemet de siste tre tiårene. I bøkene Empire og Multitude, av Michael Hardt og Antonio Negri,... > Les mer
90,-
Agora. Nr. 3-2004
Dette temanummeret handler om filosofien som en biografisk... > Les mer
90,-
Agora. Nr. 2/3-2003
Temanummeret er viet filosofen Baruch de Spinoza... > Les mer
160,-
Agora. Nr. 4-2003
Dette nummeret av Agora er viet natur og vitenskap, og kan leses som en videreføring av temanummer et om konstruktivisme og realisme... > Les mer
80,-
Agora. Nr. 3/4-2002
Temanummeret om makt tar utgangspunkt i bøkene fra makt- og demokratiutredningen 1998-2003. Maktutredningen publikasjoner blir drøftet på grunnlag... > Les mer
160,-
Agora. Nr.1/2-2002
Dette nummeret av Agora er viet filosofisk realisme og konstruktivisme og realisme i... > Les mer
160,-