Utgaver av tidsskriftet Fabrik

Kun lagervarer
Fantomen / Fabrik nr. 9
Fabriks nya nummer, Fantomen, är en utgåva gjord i samarbete med Kim Hiorthøy, utformad likt ett vikt omslag med sex fotografiska tryck. Även då... > Les mer
Fabrik 2-3/2006 – This is know
Fabrik är en tidskrift för samtida konst, musik, bild och berättande, som drivs av Sara Gunn och Jenny Rosengren. Unikt för Fabrik är dels att... > Les mer
Fabrik 1/2005
Fabrik är en tidskrift för samtida konst, musik, bild och berättande, som drivs av Sara Gunn och Jenny Rosengren. Unikt för Fabrik är dels att... > Les mer