Foreldre i det moderne: Sigrid Undsets forfatterskap og moderskapets grammatikk

I første halvdel av 1900-tallet ble moderskapet løftet frem som diskusjonsemne i den vestlige kulturen, også i Norge. For hva er egentlig en mor? Hvilken betydning har kvinnekroppen for moderskapet? Hva kjennetegner mødre, hvordan er de annerledes enn fedre?

I romaner, essays og selvbiografiske skrifter tegner Sigrid Undset bilder av mødre og fedre i det moderne. Hun skriver om umulige, mangfoldige og melodramatiske mødre i kjente verk som Fru Marta Oulie, Jenny, Kristin Lavransdatter og Ida Elisabeth. Samtidig undersøker hun farskap i romanene om Olav Audunssøn og Paul Selmer. Å lese Undsets verk gir anledning til å sette dagsaktuelle debatter om familieforhold og foreldreskap i en historisk sammenheng.