Kunsten å formidle

Alfred Oftedal Telhaug understreker i denne boka betydningen av god formidling. Formidling av kunnskap er en sentral del av skolenes og lærernes virksomhet, og i denne boka jakter han på de grunnleggende forutsetningene for god formidling.

Alfred Oftedal Telhaug (f. 1934) er en nestor i norsk pedagogikk. Han har arbeidet med undervisning og oppdragelse, praktisk så vel som teoretisk, i nærmere 60 år. Han har undervist i folkeskolen, framhaldsskolen, lærerskolen og ved universitetet. Fra 1966 til 2001 hadde han Norges lærerhøgskole / Universitetet i Trondheim (NTNU) som sin arbeidsplass.

Alfred Oftedal Telhaug har i en årrekke vært det fremste navn i norsk pedagogikk: en historisk arbeidende pedagog med interesse for idéliv og sosiologi. Det har gjort nestoren til en avviker i pedagoglauget – en debattglad og stillingtakende avviker. I Kunsten å formidle slår den fremragende formidler et slag for «formidlingspedagogikken» som alternativ til den toneangivende reformpedagogikken. Professor Rune Slagstad

Mye – kanskje det meste – av det som sies og skrives om skolen kan man gå utenom. Alfred O. Telhaug kommer man ikke forbi. Han kjenner skolen gjennom kroppskontakt og evner som ingen annen å gi dybdesyn på hva den var og hvor den er på vei – og selvsagt: på hva som bør bevares, gjenoppvekkes og fornyes. Han tar dem i vingebeinet som fristes ut på ville veier. Han har satt dagsorden og han har stått støtt i strid. Ikke bare har han vært fornuftens stemme – han har fått – ja, tvunget oss til å lytte og høre etter. Slik har han selv levd sin lære: Kunnskap krever arbeid både fra formidler og mottaker – og skal den tenne, må den fenge. Telhaug har vært og er fyrtøyet i norsk pedagogikk. Professor Gudmund Hernes

 

Nøkkelord: Pedagogikk