På spor etter lek: Lek under moderne vilkår

Hva skjer med leken i et samfunn med økende læringstrykk? Forskere er uenige om lekens betydning og rolle. Mens noen fokuserer på lekens verdi for barns utvikling og læring, er andre mer opptatt av lekens egenverdi.  Nordiske forskere drøfter lekens rolle fra ulike faglige ståsteder og tradisjoner. Alle bidragene er forskningsbaserte og praksisnære. 
 
Boken er skrevet for studenter i barnehagelærerutdanningen og alle som er interessert i å studere lek under moderne vilkår.